Underholdning

Hvordan bruger man romertal?

za2

Romertal stammer fra Romerriget, som var et stort og magtfuldt rige, der blev dannet omkring år 753 før Kristi fødsel, og varede indtil sit fald (også kendt som Konstantinopels fald) i år 1453 efter Kristi fødsel. Det havde sin storhedstid, omkring år 100 efter Kristi fødsel.

Romerriget var kendt for mange forskellige ting, blandt andet deres filosofi, militær, arkitektur og ingeniørkundskaber. Udspredelsen af Romerriget førte til, at mange af deres ideer blev spredt til resten af verden, og stadig i dag kan man finde levn fra denne tid. En ting fra Romerriget, som stadig bruges i dag, er romertal.

Regneregler for romertal

Romertal er ikke opbygget på samme måde, som det talsystem vi bruger til dagligt. De havde nemlig ikke enkelte tal, men brugte i stedet bogstaver til at symbolisere en bestemt værdi, som ses nedenfor.

I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000

Når et romertal skrives efter et andet, og den første er af større værdi, lægges værdi 2 til det første.
Derfor er XXVI = 26, da XX (10+10) = 20, V = 5 og I = 1.
Altså, 20 + 5 + 1 = 26 i alt.

Når et romertal af mindre værdi skrives før et af større, gælder dog det modsatte. Her trækkes det nemlig fra. Derfor er XL = 40, da X = 10 og L = 50.
Altså, 50 – 10 = 40.

Når de to forskellige skrives i en sammenhæng, hvor en mindre værdi står i midten, trækkes mindsteværdien først fra værdien der står bagved, og dernæst ligges resultatet til den første værdi.
Derfor er LVX = 55, hvor L = 50, V = 5 og X = 10.
Da V (5) skal trækkes fra X (10), før det lægges til L (50), kommer regnestykket derfor til at se sådan her ud: 10 – 5 = 5, og dernæst 50 + 5.
Altså giver det samlede resultat 55 (50+5).

Hvor bliver romertal brugt i dag?

Romertal bliver stadig brugt i dag, dog ikke ret ofte. Det skyldes hovedsageligt, at de er mere komplicerede at anvende. Dette gælder specielt, når der skal skrives større talværdier. Selvom de ikke ret ofte bruges på samme måde, som vi bruger vores almindelige tal, bliver de i nogle sammenhænge stadig brugt.
Da de for de fleste er nemmere at tyde ved lave værdier, er det også oftest i den sammenhæng, at de anvendes.

For eksempel vil man ofte kunne se romertal på klassiske eller ældre ure, hvor tallene 1 til 12 er skrævet med romertal. Derudover bruges de ofte til indeksering og navngivning af grupperinger. Man vil også kunne finde dem anvendt i forskellig litteratur, hvor sidetallene til bogens pre-face eller introduktion, nogle gange vil være skrevet med romertal. Det samme gør sig gældende for kapitelnummer, i nogle bøger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.